Flipje op Wielen   scootmobielclub in Tiel
 
 

Onderstaand staat de activiteitenagenda van 2022. Omdat we dit jaar geen activiteiten meer ontplooien hebben we hieronder een korte omschrijving gegeven van de activiteit. U kunt onder nieuws en Foto's ook hoe deze activiteiten zijn  verlopen. De kerstbingo gaat niet door. De reden kunt u lezen bij de activiteit.

 

Activiteitenagenda


Scootmobielcursus

Datum:16-09-2022
13:00

Programma
13:00 Welkom
13:10 Theorieles VVN voor scootmobielers
14:00 Praktijkoefeningen (verschillende situatie worden in de verkeerstuin van het Vrijthof nagebootst)
15:30 Uitreiking certificaat
Tijdens de praktijkoefeningen zal er een ergotherapeute aanwezig zijn. Ook zal er de mogelijkheid zijn voor technische ondersteuning.Terug naar overzicht


 

 

Als u met ons meegaat

 Zorg dat u de accu van uw scootmobiel helemaal heeft opgeladen en dat uw scootmobiel technisch in orde is. Neem uw pasje van de Regiotaxi of van andere hulporganisaties mee, zodat u als u met pech staat geholpen kan worden. De snelheid van uw scootmobiel moet hoger liggen dan 10 km per uur!