Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Naam

Functie

Telefoon

E-mailadres

Hans Mulders                                          

Voorzitter

0652837486

muldershm@gmail.com

Jan Wissink

Secretaris      Penningmeester

0344634629      0615843449

janwissink49@gmail.com penningmeester@flipjeopwielen.nl

Wim van Baal

Bestuurslid

0637328070

wimvanbaal@live.nl

Marie van Brenk

Bestuurslid

0654966445Flipje op Wielen heeft met ingang van 1 januari 2023 ANBI status

Wij hebben in 2023 de ANBI status aangevraagd bij de belastingdienst. De reden hiervoor is dat wij een schenking hebben ontvangen en dat zonder deze status de schenking onderhevig is aan schenkbelasting. 

Dat betekent dat wij over donaties belasting zouden moeten betalen aan de fiscus.

Wij zijn dus vanaf 1 januari 2023 een Algemeen Nut Beogende Instelling

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek, waardoor giften aan culturele ANBI’s worden gestimuleerd.

Ons fiscaal nummer is: 8514 62 236