Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Naam

Functie

Telefoon

E-mailadres

Hans Mulders                                          

Voorzitter

0652837486

muldershm@gmail.com

Jan Wissink

Secretaris      Penningmeester

0344634629      0615843449

janwissink49@gmail.com penningmeester@flipjeopwielen.nl

Wim van Baal

Bestuurslid

0637328070

wimvanbaal@live.nl

Marie van Brenk

Bestuurslid

0654966445Bestuurswisselingen Flip je op Wielen

Na bijna 10 jaar heeft bestuurslid Jacqueline van Kleef het bestuur verlaten. Zij heeft gedurende een langere periode haar woonhuis als vergaderruimte aangeboden. Wij zijn Jacqueline zeer erkentelijk voor haar rol in het bestuur als notulist en natuurlijk leider van de vergaderingen.
Ook op 22 juni vorig jaar heeft Jan de Wild aangegeven zijn bestuursfuncties neer te leggen. Hij is sinds de oprichting betrokken geweest bij Flipje op Wielen. Na het vertrek van Koos

Aarden als voorzitter is Jan een tijdlang voorzitter geweest. 
Door zijn politieke carrière was Jan voor ons een mogelijkheid om makkelijker binnen te komen bij de Gemeente Tiel. Wij willen zowel Jacqueline als Jan hartelijk danken voor hun inzet voor Flipje op Wielen.
Wij kunnen Marie van Brenk en Wim van Baal als nieuwe bestuursleden verwelkomen. Zij zullen de ontstane leemtes in het bestuur invullen. Wij wensen hen hierbij veel succes toe.