Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Naam

Functie

Telefoon

E-mailadres

Hans Mulders                                           

Voorzitter

0652837486

mulders17@gmail.com    voorzitter@flipjeopwielen.nl

Jan Wissink

Secretaris      Penningmeester

0344634629      0615843449

janwissink49@gmail.com penningmeester@flipjeopwielen.nl

Wim van Baal

Bestuurslid

0637328070

wimvanbaal@live.nl

Marie van Brenk

Bestuurslid


marievanbrenk@hotmail.com


Bestuurswisselingen Flip je op Wielen

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van ons bestuurslid Ria Huibers. Wij verliezen in haar een trouw en creatief bestuurslid.
Na bijna 10 jaar heeft ook bestuurslid Jacqueline van Kleef het bestuur verlaten. Zij heeft gedurende een langere periode haar woonhuis als vergaderruimte aangeboden. Wij zijn Jacqueline zeer erkentelijk voor haar rol in het bestuur als notulist en natuurlijk leider van de vergaderingen.
Ook op 22 juni jongstleden heeft Jan de Wild aangegeven zijn bestuursfuncties neer te leggen. Hij is sinds de oprichting betrokken geweest bij Flipje op Wielen. Na het vertrek van Koos

Aarden als voorzitter is Jan een tijdlang voorzitter geweest. Gezien de respectabele leeftijd van Jan gaf hij al jaren geleden aan dat wij op zoek moesten naar een nieuwe voorzitter.
Door zijn politieke carrière was Jan voor ons een mogelijkheid om makkelijker binnen te komen bij de Gemeente Tiel.  Jan gaf aan dat persoonlijke thuissituaties aanleiding zijn om te stoppen als lid van het bestuur. Wij willen zowel Jacqueline als Jan hartelijk danken voor hun inzet voor Flipje op Wielen.
Wij kunnen Marie van Brenk als nieuw bestuurslid verwelkomen. Samen met ons kersverse bestuurslid Wim van Baal zullen zij de ontstane leemtes in het bestuur invullen. Wij wensen hen hierbij veel succes toe.